Rozšíření pravomocí NKÚ

Od: Kristýna Vobecká, Brno
Datum: 4. 3. 2012
Vážený pane poslanče,

obracím se na Vás jako na člověka, v jehož rukou teď leží osud desítek miliard ročně, které by se daly České republice ušetřit, pokud bude schválen návrh rozšíření pravomocí NKÚ na kontrolu státních firem.

Zaznamenala jsem, že ODS chce na úterní schůzku (6. 3.) přinést návrh na posílení odbornosti dozorčích rad a přinutit partnery, aby ustoupili z podpory návrhu NKÚ.

Argumenty, které přitom ODS používá, jsou natolik průhledné a evidentně účelové, že bych považovala za nedůstojné a politicky neobhajitelné, kdyby na jejich základě měla být vedena seriózní diskuze o odmítnutí návrhu NKÚ nebo jeho osekání na nějakou bezzubou kompromisní variantu.

Není možné vyměnit návrh NKÚ za pouhé posílení nezávislosti dozorčích rad, jak se ODS chce pokusit.

Posílit nezávislost dozorčích rad je sice důležité opatření (které vláda tak jako tak připravuje, takže nejde o žádnou výměnu), ale samo o sobě to pro kvalitní vícestupňovou kontrolu nestačí. Zavedení pravomoci NKÚ dohlížet na státní firmy považuje třináct největších protikorupční organizací i NERV za více než nutnost a koalice se k němu v programovém prohlášení zavázala.

Tvrdit, že návrh předložený ústavně-právním výborem je špatný a nejasný, protože termín "veřejné instituce", uvedený v návrhu změny Ústavy je vágní, je tvrzení zavádějící až lživé.

Vedle návrhu změny Ústavy se bude totiž zároveň hlasovat o návrhu na změnu zákona o NKÚ, kde tento pojem specifikován a kde je také tzv. příkladný výčet. Takže o tom, zda bude mít NKÚ pravomoc kontrolovat firmy ovládané státem a samosprávami, nemůže být sporu.

Stejné je to s tvrzením, že dostatečnou kontrolu firem zajistí trh, neboť je zcela jasné, že u státních a obecních firem nejsou splněny předpoklady tržní kontroly. Většina státních a zejména obecních firem totiž má buď zcela monopolní, nebo silně monopolní postavení a zástupci státu na valné hromadě (na rozdíl od akcionářů v soukromém sektoru) nemusí mít nutně zájem na zvyšování hodnoty firmy, neboť zisky neplynou jim osobně.

Zaznamenala jsem také tvrzení ČSSD, že je rizikové přijímat pozměňovací návrhy, které neprošly standardním legislativním procesem přes vládu. K tomu snad stačí jen dodat, že je to naprosto běžná praxe, která u jiných pozměňovacích návrhů nikdy nevadila.

Máte-li zájem, dám si tu práci a pošlu Vám pár příkladů, kdy naprosto hladce prošly dokonce protiústavní přílepky k nesouvisejícím zákonům, když na tom byl zrovna zájem. Jako třeba v případě rozdání emisních povolenek za 50 miliard velkým výrobcům elektřiny. Přes obrovskou snahu nevládních organizací se tento přílepek nepodařilo napadnout, tak jakýpak problém s běžným pozměňovacím návrhem, který je právně zcela v pořádku.

Prosím, máte-li jakýkoliv právní problém s předkládaným návrhem (a Vaše neochota jej podpořit neplyne z nějakých zastíraných motivací), obraťte se s dotazem na právníky EPS. Možnosti právní úpravy důkladně analyzovali a ochotně Vám poskytnou jakékoliv vysvětlení a zdůvodnění.

Přeji pěkný den,

S úctou


Kristýna Vobecká
Brno
Zbyněk Stanjura Zbyněk Stanjura,
ODS,
Sněmovna
6. 3. 2012
Vážená paní,

dovoluji si touto cestou poděkovat za zaslání vašeho názoru.

S pozdravem

Ivona Fišerová
sekretariát poslaneckého klubu ODS

-----Kristýna Vobecká napsal(a): -----
Komu: Zbyněk Stanjura
Od: Kristýna Vobecká
Datum: 4.3.2012 17:57
Předmět: Rozšíření pravomocí NKÚ

Kristýna Vobecká Vám posílá tuto zprávu přes web NapišteJim.cz.

Zpráva byla odeslána jako veřejná a je zveřejněna na webu NapišteJim.cz.
Vaše odpoveď bude zveřejněna na stejném míste.

--- Zpráva pro Vás ---

Předmět: Rozšíření pravomocí NKÚ
Od: Kristýna Vobecká

Vážený pane poslanče,

obracím se na Vás jako na člověka, v jehož rukou teď leží osud desítek miliard ročně, které by se daly České republice ušetřit, pokud bude schválen návrh rozšíření pravomocí NKÚ na kontrolu státních firem.

Zaznamenala jsem, že ODS chce na úterní schůzku (6. 3.) přinést návrh na posílení odbornosti dozorčích rad a přinutit partnery, aby ustoupili z podpory návrhu NKÚ.

Argumenty, které přitom ODS používá, jsou natolik průhledné a evidentně účelové, že bych považovala za nedůstojné a politicky neobhajitelné, kdyby na jejich základě měla být vedena seriózní diskuze o odmítnutí návrhu NKÚ nebo jeho osekání na nějakou bezzubou kompromisní variantu.

Není možné vyměnit návrh NKÚ za pouhé posílení nezávislosti dozorčích rad, jak se ODS chce pokusit.

Posílit nezávislost dozorčích rad je sice důležité opatření (které vláda tak jako tak připravuje, takže nejde o žádnou výměnu), ale samo o sobě to pro kvalitní vícestupňovou kontrolu nestačí. Zavedení pravomoci NKÚ dohlížet na státní firmy považuje třináct největších protikorupční organizací i NERV za více než nutnost a koalice se k němu v programovém prohlášení zavázala.

Tvrdit, že návrh předložený ústavně-právním výborem je špatný a nejasný, protože termín "veřejné instituce", uvedený v návrhu změny Ústavy je vágní, je tvrzení zavádějící až lživé.

Vedle návrhu změny Ústavy se bude totiž zároveň hlasovat o návrhu na změnu zákona o NKÚ, kde tento pojem specifikován a kde je také tzv. příkladný výčet. Takže o tom, zda bude mít NKÚ pravomoc kontrolovat firmy ovládané státem a samosprávami, nemůže být sporu.

Stejné je to s tvrzením, že dostatečnou kontrolu firem zajistí trh, neboť je zcela jasné, že u státních a obecních firem nejsou splněny předpoklady tržní kontroly. Většina státních a zejména obecních firem totiž má buď zcela monopolní, nebo silně monopolní postavení a zástupci státu na valné hromadě (na rozdíl od akcionářů v soukromém sektoru) nemusí mít nutně zájem na zvyšování hodnoty firmy, neboť zisky neplynou jim osobně.

Zaznamenala jsem také tvrzení ČSSD, že je rizikové přijímat pozměňovací návrhy, které neprošly standardním legislativním procesem přes vládu. K tomu snad stačí jen dodat, že je to naprosto běžná praxe, která u jiných pozměňovacích návrhů nikdy nevadila.

Máte-li zájem, dám si tu práci a pošlu Vám pár příkladů, kdy naprosto hladce prošly dokonce protiústavní přílepky k nesouvisejícím zákonům, když na tom byl zrovna zájem. Jako třeba v případě rozdání emisních povolenek za 50 miliard velkým výrobcům elektřiny. Přes obrovskou snahu nevládních organizací se tento přílepek nepodařilo napadnout, tak jakýpak problém s běžným pozměňovacím návrhem, který je právně zcela v pořádku.

Prosím, máte-li jakýkoliv právní problém s předkládaným návrhem (a Vaše neochota jej podpořit neplyne z nějakých zastíraných motivací), obraťte se s dotazem na právníky EPS. Možnosti právní úpravy důkladně analyzovali a ochotně Vám poskytnou jakékoliv vysvětlení a zdůvodnění.

Přeji pěkný den,

S úctou


Kristýna Vobecká
Brno
Marek Benda Marek Benda,
ODS,
Sněmovna
Zatím bez odpovědi…
Petr Nečas Petr Nečas,
Sněmovna
Zatím bez odpovědi…